LIÊN HỆ

 

Mọi thắc mắc về bản dịch, bản quyền, cũng như muốn đóng góp bài viết trên website, vui lòng liên hệ:

Lê Khả Liên
Địa Chỉ: Cà Mau
Email: vpokemonpokedex@gmail.com
Website: https://vpokedex.com/
Facebook: https://facebook.com/vpokedex
Youtube: https://www.youtube.com/c/vpokedex